Tijdlijn gebouwen


Picture

Vernieling abdij van Boudelo door de Geuzen

1578
Picture

Heropbouw Catharinakerk na beeldenstorm

1579
Picture

Herstelling kerktoren, Sint-Anna-altaar en koor

1590
Picture

Bestaan van een fort te Klein-Sinaai ter verdediging van de Parmavaart (Stekense Vaart)

1599
Picture

Bouw van Hoeve Bal

1665
Picture

Bouw van kapel op Boudelo

1698
Picture

Aankoop schoolgebouw Tinelstraat

1829
Picture

Vergrotingswerken aan kerk

1840
Picture

Bouw van hulpkerk Klein-Sinaai

1850
Picture

Maricolen bouwen hospitaal

1854
Picture

Bouw jongensschool Tinelstraat

1868
Picture

Bouw van het gemeentehuis

1870
Picture

Bouw van Mouterij Claus

1880
Picture

Bouw kapel Maricolen (armhuis)

1895
Picture

Bouw Villa Aimée Hulstbaan

1901
Picture

Opening kapel en nieuw klooster van zusters Maria Reparatrix

1905
Picture

Jongensschool bouwt 3 extra klassen

1925
Picture

Bouw noodkerk Duizend Appels

1944
Picture

Start bouw St-Franciscuskerk

1955
Picture

Inwijding Chiroheem jongens aan “snoasebeek”

1956
Picture

Bouw meisjes-Chiro in de Dr. R. Haeltermanlaan

1975
Picture

Inhuldiging C.O.O. rustoord
Bouw huidige sporthal Ter Beke

1976
Picture

Nieuwbouw meisjesschool

1981
Picture

Nieuwbouw jongens-Chiro Wij (naast sporthal)

1983
Picture

Nieuwbouw lagere school Tinelstraat

2013
Picture

Opening Ontmoetingscentrum  Troelant

2014