Sinay 1798

Natuurlijk, de Dries leent er zich toe… Maar evident? Absoluut niet! En daarom des meer om naar uit te kijken:

sinay 1798 sinaai leeft

Toneelkring Baudeloo liet in het najaar van 2017 met een openluchtvoorstelling ‘Sinay 1798’ de geschiedenis herleven.

De toneelkring bestond in 2017 50 jaar, en dat was samen met de feestelijkheden rond 800 jaar Sinaai reden genoeg om het groots aan te pakken!

Met meer dan 70 acteurs en figuranten bracht de toneelvereniging op 8/9/10 en 14/15/16 september 2017 met een grootse openluchtvoorstelling ‘Sinay 1798’ tot leven.

Korte inleiding
Het einde van de 18de eeuw was zowel op politiek als op sociaal vlak een periode met heel wat veranderingen. De gevolgen van de Franse revolutie werden merkbaar ver over de Franse landgrenzen heen en drongen ook door tot in het Waasland. Er werden zware lasten opgelegd door de Franse bezetters. Heel wat bezittingen werden opgeëist en weggevoerd naar Frankrijk. Het Vlaamse volk kreunde onder de belastingdruk en toen ook de kerken en de kloosters werden gesloten groeide de weerstand onder de plaatselijke bevolking. Het was echter de verplichte dienstplicht (de bloedwet) die ervoor zorgde dat er in oktober 1798 rellen uitbraken. De brigands verzetten zich tegen de bloedwet die alle jongens van twintig opriep om dienst te nemen in het Franse leger. De schermutselingen en gevechten die daarop volgen zijn gekend als de “Boerenkrijg”.

In Sinaai is er een duidelijk beeld van wat er zich in die periode afspeelt. Bakker Geubels kon vanuit zijn winkel trouwens zowel de Dries als de kerk in het oog houden en noteerde de gebeurtenissen in een boekje. Samen met het verhaal van Maria Sophia Durinck (de maagd van Sinaai) is dit een gedroomde basis om de vrijheidsboom op de Dries van Sinaai zijn verhaal te laten doen over deze woelige periode. Het verhaal van de jonge boerenzoon Marinus De Clercq, van de Franse kapitein Pers, van Jozef De Prycker en zijn zoon Augustinus en natuurlijk van de herbergiersdochter Maria Sophia Durinck.