Info Sinaai

Info Sinaai wil een tijdschrift van en voor de bevolking van Sinaai zijn. Het verschijnt driemaandelijks op 2800 exemplaren. Het wordt gratis verspreid in elk Sinaais gezin. Het wordt ook verzonden naar de Sint-Niklase gemeenteraadsleden, de pers en enkele oud-Sinaainaren. Het is een tijdschrift dat een weergave wil zijn van wat er in de Sinaaise leefgemeenschap gebeurt. Het staat gratis ter beschikking van de Sinaaise inwoners en verenigingen. In dit tijdschrift verschijnen een aantal vaste artikels : de activiteitenkalender, de ingezonden stukken door verenigingen en de informatieve artikels door de redactie. Het tijdschrift kan gratis verspreid worden dankzij de advertenties van Sinaaise zelfstandigen.

De binnenkatern van Info-Sinaai wordt gereserveerd voor de plaatselijke heemkring ‘Den Dissel’ die op die manier haar tijdschrift Sinaïek ook huis aan huis bedeeld ziet. Meer info over Den Dissel vindt u hier.

Een index van alle Info Sinaai’s kan u hier downloaden. In deze excel kan u volgens onderwerp of begrip opzoeken in welke Info Sinaai dit vermeld staat.

Artikels voor Info Sinaai kunnen op onderstaand adres ingediend worden of via info@sinaaileeft.be

Secretariaat Info Sinaai:
Etienne Meul
Helsvuurstraat 30, Sinaai
03 772 52 41
info@sinaaileeft.be

50 jaar Info Sinaai

Zoektocht n.a.v. 50 jaar Info Sinaai i.s.m. Gezinsbond Sinaai

Om deel te nemen aan de WANDELZOEKTOCHT klik HIER
Om deel te nemen aan de FIETSZOEKTOCHT klik HIER

Infosinaai2 2022