Bezienswaardigheden

Een toeristische gids zal Sinaai niet meteen als een dorp met veel bezienswaardigheden beschrijven. Toch moeten we u op een aantal merkwaardige gebouwen wijzen.

hoeve van nimmen

Hoeve Van Nimmen

In de Weimanstraat (nr. 41) staat de hoeve Van Nimmen (later van de familie Ferket). Hier stak vroeger het weimannetje of “Jagerken” hoog boven de tipgevel uit.

Het Lysdonkhof (Hulstbaan 276) werd in 1296 door de gezusters Tincke aan de abt van Boudelo geschonken, maar het heeft o.a. door het rooien van de eeuwenoude bossen een groot deel van zijn vroegere luister verloren. Toch blijft het een aantrekkelijke woonst (zeker het “Neerhof”); het Lysdonkhof is en blijft een mooi stuk hoevebouw uit ver vervlogen tijden.

kerk

Preekstoel

De echte kunstkenner komt op zijn tocht zeker in de kerk terecht. De kunstschatten zijn een studie op zich waard. Wijlen Prof. Dr. F.J. De Waele beschreef in 1940 zijn doopselkerk in een uitgebreide verhandeling, die voorgedragen werd aan de Koninklijke Vlaamse academie. Zij wordt aan geïnteresseerden ten zeerste aanbevolen.
Ook in het voormalig gemeentehuis lonen enkele kunstwerken de moeite om bekeken te worden, maar dan wel niet altijd om zuiver esthetische motieven. Hier vinden we o.a. ook het schilderij terug, waarop de Antwerpse schilder Gustave Buschmann in 1845 de overbrenging van de relikwieën van de H. Catharina uitbeeldde.

kasteel bellemans

Kasteel Bellemans

Vlakbij het station (Wijnveld 251) verrijst het kasteel van de familie Bellemans, waar nu het Centrum voor Levensvorming gevestigd is. De hele dorpskom werd in 1983 als dorpsgezicht geklasseerd en grotendeels gerenoveerd.

Vooraan in de Edgar Tinelstraat (nr. 4) staat een prachtige zeventiende-eeuwse hoeve met een merkwaardige deurklopper. Het bouwjaar staat naast de voordeur gebeiteld. Deze hoeve werd in 1655 (herop)gebouwd door meier Joos Zaman en ze bleef tot in de negentiende eeuw in het bezit van de familie Zaman, die meer dan 400 jaar lang het erfmeierschap in Sinaai waarnam.

 

herder heirbaut

Schaapherder

edgar tinel

Tinelmuseum

Wie het dorp langs Zwaanaarde binnenkomt, wordt door de bronzen schaapherder van Frans Heirbaut welkom geheten.

De muziekliefhebber kan niet voorbij aan het Edgar Tinelmuseum, dat nu volledig heringericht is in het schoolhuis; dit huis is trouwens ook het geboortehuis van de kunstenaar.

En wie wil weten wat Sinaai aan hedendaagse kunst te bieden heeft, moet tijdens het laatste septemberweekend zeker eens langslopen op de manifestatie Kunst uit Sinaai.