11-11-11

AANDACHT: ten gevolge van de corona-crisis en de daarbij horende maatregelen zal de 11.11.11-actie 2020 zich beperken tot het huis-aan-huis bedelen van de gekende briefomslagen met daarbij de vraag om de bijdrage over te schrijven op het nummer BE30 0000 0000 1111 via het formulier uit de Stadskroniek of bevestigd aan de enveloppe met vermelding “11-11-11-Sinaai”.

Giften via storting vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

Rond 1980 heeft de dorpsraad de draad opgenomen en is ze gestart met een plaatselijke 11.11.11-actie.
Na een aarzelend begin (de omslagen ophalen) heeft de werkgroep 11.11.11 in de loop der jaren een waaier van activiteiten ontwikkeld, zoals o.a.:
+ de klassieke omhaling in het hele dorp
+ een solidariteitsbrunch ten voordele van de 11.11.11-actie

En dat er vuur zit in deze werkgroep, bewijst de hoge financiële opbrengst die elk jaar bereikt wordt.

Zoals elk jaar vindt u ook in 2020 begin november de 11-11-11-omslag in de bus. Maar ten gevolge van de maatregelen rond de Covid-19 besmettingen zal er dit jaar niemand langs komen maar vragen we u om de bijdrage over te schrijven op het nummer BE30 0000 0000 1111 via het formulier uit de Stadskroniek of bevestigd aan de enveloppe met vermelding “11-11-11-Sinaai”. Giften via storting vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Changemakers: meer dan ooit nodig. Dit jaar gaat de campagne van 11.11.11 over changemakers: sterke mannen en vrouwen die wereldwijd het verschil maken. Ze heten Passy, Thaïs, Esperanza, Awad,…en werken elk op hun eigen manier aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden op hun eigen plekje in de wereld tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting en ga zo maar door. Ze zoeken concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar nergens wordt het hen gemakkelijk gemaakt, integendeel, de vrijheid van meningsuiting komt steeds vaker onder druk te staan. En daarom verdienen ze onze steun in hun strijd voor mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst.

Dit jaar zullen we ten gevolge van de coronamaatregelen GEEN 11.11.11-Solidariteitsbrunch organiseren. 

Via onderstaand formulier kan u inschrijven voor de solidariteitsbrunch.

11-11-11 sinaai leeft
11-11-11 sinaai leeft
11-11-11 sinaai leeft

    Coördinatie:
    Stephaan Schelfaut
    Beukenlaan 24, Sinaai
    03 772 51 25
    11-11-11@sinaaileeft.be