Kunst Uit Sinaai

In 1983 nam de dorpsraad het initiatief om aan de Sinaaise kunstenaars een platform te bieden om hun werken tentoon te stellen. Het werd sindsdien een jaarlijks weerkerende manifestatie ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt. In het eerste jaar dat “Kunst uit Sinaai” georganiseerd werd, waren er maar een tiental exposanten, maar nu telt de tentoonstelling al 25 deelnemers. “Kunst uit Sinaai” bleef niet alleen beperkt tot plastische kunstenaars, want vanaf 1986 komen ook de Sinaaise musici en woordkunstenaars aan bod.

Deze manifestatie is volledig gratis (zowel voor de kunstenaars als voor de bezoekers) en alleen de kunstenaars, die op het grondgebied van Sinaai wonen, mogen deelnemen.

Download Kunstroute 2022 (plan + deelnemers)

kunst uit sinaai

Coördinatie:

Karin Vercauteren
Irène Van Mieghem

kunstuitsinaai@sinaaileeft.be

kunst uit sinaai