Kunst Uit Sinaai

In 1983 nam de dorpsraad het initiatief om aan de Sinaaise kunstenaars een plat-form te bieden om hun werken tentoon te stellen. Het werd sindsdien een jaarlijks weerkerende manifestatie ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt. In het eerste jaar dat “Kunst uit Sinaai” georganiseerd werd, waren er maar een tiental exposanten, maar nu telt de tentoonstelling al 25 deelnemers. “Kunst uit Sinaai” bleef niet alleen beperkt tot plastische kunstenaars, want vanaf 1986 komen ook de Sinaaise musici en woordkunstenaars aan bod.

Deze manifestatie is volledig gratis (zowel voor de kunstenaars als voor de bezoekers) en alleen de kunstenaars, die op het grondgebied van Sinaai wonen, mogen deelnemen.

Downloads:
Overzicht Kunstroute Kunst Uit Sinaai
Plan Kunstroute Kunst Uit Sinaai

kunst uit sinaai

Coördinatie:
Jan Meganck
Sinaaidorp 11, Sinaai
03 772 45 13
kunstuitsinaai@sinaaileeft.be

kunst uit sinaai