Sinaai 2030

Op zondag 13 oktober vinden de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 2024 plaats.

Vanuit de dorpsraad hebben we al 40 jaar de gewoonte om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum op te stellen voor de politieke partijen, waarin we onze verwachtingen naar realisaties in de nieuwe bestuursperiode voor Sinaai formuleren. En die nieuwe bestuursperiode vangt aan op 1 januari 2025 en loopt tot 31 december 2030. Onder die scope hebben we een nieuw memorandum “Sinaai 2025 – 2030” opgesteld. Waar willen we staan tegen 2030 ? We hebben het nieuwe memorandum voorgesteld aan de politieke partijen op 16 april 2024. Dat geeft hen de keuzemogelijkheid om onze punten al dan niet op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Het nieuwe memorandum Sinaai 2025 – 2030 kan je hier terugvinden.