Info Sinaai

Info Sinaai wil een tijdschrift van en voor de bevolking van Sinaai zijn. Het verschijnt driemaandelijks op 2800 exemplaren. Het wordt gratis verspreid in elk Sinaais gezin. Het wordt ook verzonden naar de Sint-Niklase gemeenteraadsleden, de pers en enkele oud-Sinaainaren. Het is een tijdschrift dat een weergave wil zijn van wat er in de Sinaaise leefgemeenschap gebeurt. Het staat gratis ter beschikking van de Sinaaise inwoners en verenigingen. In dit tijdschrift verschijnen een aantal vaste artikels : de activiteitenkalender, de ingezonden stukken door verenigingen en de informatieve artikels door de redactie. Het tijdschrift kan gratis verspreid worden dankzij de advertenties van Sinaaise zelfstandigen, en het stadsbestuur stelt het papier gratis ter beschikking.

De binnenkatern van Info-Sinaai wordt gereserveerd voor de plaatselijke heemkring ‘Den Dissel’ die op die manier haar tijdschrift Sinaïek ook huis aan huis bedeeld ziet. Meer info over Den Dissel vindt u hier.

Artikels voor Info Sinaai kunnen op onderstaand adres bij Eric Creve ingediend worden of via info@sinaaileeft.be

Secretariaat info Sinaai:
Eric Creve
Katharinastraat 6, Sinaai
03 772 22 79
eric_creve@telenet.be

Download hieronder de laatste Info Sinaai’s:
+ Info Sinaai 2-2019
+ Info Sinaai 1-2019
+ Info Sinaai 4-2018
+ Info Sinaai 3-2018
+ Info Sinaai 2-2018
+ Info Sinaai 1-2018
+ Info Sinaai 3-2017
+ Info Sinaai 2-2017
+ Info Sinaai 1-2017
+ Info Sinaai 4-2016
+ Info Sinaai 3-2016
+ Info Sinaai 2-2016
+ Info Sinaai 1-2016
+ Info Sinaai 4-2015
+ Info Sinaai 3-2015
+ Info Sinaai 2-2015
+ Info Sinaai 1-2015
+ Info Sinaai 4-2014
+ Info Sinaai 3-2014
+ Info Sinaai 2-2014
+ Info Sinaai 1-2014
+ Info Sinaai 4-2013
+ Info Sinaai 3-2013
+ Info Sinaai 2-2013
+ Info Sinaai 1-2013
+ Info Sinaai 4-2012
+ Info Sinaai 3-2012
+ Info Sinaai 2-2012
+ Info Sinaai 1-2012
+ Info Sinaai 4-2011
+ Info Sinaai 3-2011
+ Info Sinaai 2-2011