sinaai

Goeiemiddag!

Hartelijk welkom op de officiële site van Sinaai. Deze site is tot stand gebracht en wordt beheerd door de vzw Sinaai Leeft.
Alle nodige info vindt u links in het menu terug.

In de kijker...

+ Uitnodiging informatievergaderíng rioproject Zwaanaarde +

Geachte
ln de loop van de volgende bestuursperiode (2019-2024) worden in uw straat rioleringswerken
uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel meteen aparte afvoer
van regenwater en van afvalwater. Dit project gaat ook gepaard met de afkoppeling van het
regenwater op privédomein. lntussen zijn de rioleringsplannen klaar en willen wij u graag uitnodigen voor een eerste informatievergadering over dit project op donderdag 27 september om 19.30 uur in de
polyvalente zaal van jeugdhuis Troelant, Vleeshouwersstraat 4C. Ook de grote lijnen van de
bovengrondse heraanleg en de afkoppeling op privédomein komen tijdens deze vergadering
aan bod.
Wij hopen u bij deze gelegenheid te mogen begroeten
Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen


+ Memorandum 2018 - 2024 +

Klik hier om het memorandum te lezen.


+ Filmpje Trage Wegen wandelroute +


+ Filmpje Dorpsraad Sinaai +


+ Digitaal plan Sinaai +

Historische topografische kaarten met bezienswaardigheden van Sinaai kan u hier raadplegen.


+ Trage Wegen +

De adviesnota en wenselijkheidskaart van Trage Wegen in Sinaai vindt u terug bij Wandelen en fietsen.